- Hoşgeldiniz

Adres : -
Telefon : -
E-Posta : -
Websitesi : -
Üyelik Tarihi : 01 Şubat 2013

Tüketicinin Satın Aldığı Malın Garanti Süresi İçerisinde Arızalanması Durumunda Diğer Hakları Nelerdir?

Tüketici onarım hakkını kullanmışsa garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik
arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün olmaması halinde 4. Maddede yer alan diğer
seçimlik haklarını (TKHK/4. Md; malın yenisiyle değiştirilmesi, bedel iadesi, onarım veya ayıp oranında bedel indirimi) kullanabilir.
Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilin
sorumludur. (TKHK 13/2. Md.).

Garanti Süresi İçerisinde Arızalanan Malın Onarımı İçin Ücret İstenebilir mi?
Satıcı; Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde arızalanması
halinde malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edemez.
Ücretsiz olarak tamir ile yükümlüdür.

Garanti Belgesinin Verilmesi Sorumluluğu Kime Aittir, Garanti Süresi Ne Kadardır? Garanti Belgesi, imalatçı
– üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi
içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde,
ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı
ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi ifade eder. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin
düzenlenerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren
başlar ve asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları, Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile
belirlenebilir. Garanti Belgesi, malın kaliteli olduğunu gösteren bir belge değildir. Bu belge, yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı
üzere, tüketiciye ilgili Kanun ve diğer mevzuattan kaynaklanan haklarını belirten ve onu bu konuda bilgilendiren bir belgedir.
İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri, ilgili yönetmeliğin ekinde yer alan listedeki mallar
için; Bakanlığa başvurarak garanti belgelerini onaylatmak zorundadırlar. Örneğin, imal veya ithal edilerek piyasaya arz edilecek
bir saç kurutma makinasına ait garanti belgesinin, bu malın imalatçısı veya ithalatçısı tarafından Bakanlığımıza başvuruda
bulunularak onaylatılması gerekmektedir. Kanun koyucu, belgelendirme faaliyeti ile ilgili sorumluluğu imalatçı ve/veya ithalatçıya
yüklemiştir. Bilim ve Sanayi Bakanlığından belge onay tarih ve sayısı verilerek onaylanan garanti belgesi, her malla birlikte
satış noktalarına sunulmak üzere imalatçı ve/veya ithalatçı tarafından çoğaltılır. Hazırlanan garanti belgesinin tekemmül
ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayii, acente ya da temsilcilikler yükümlü ve sorumludurlar. Bir büyük
marketten satın alınan saç kurutma makinasına ait garanti belgesi satıcı tarafından tekemmül ettirilmelidir. Tekemmül ettirilme
işlemi ile ürüne, satıcıya, faturaya ve seri numarasına ilişkin bilgilerin yazıldığı garanti belgesinin, satıcı tarafından
kaşelenerek imzalanmasını ve tüketiciye teslim edilmesini anlamak gerekmektedir.

Garanti belgesi nedir?

İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti
süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi
içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini
ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir,

Yazarlar kategorisinde bulunan sitemize 01 Şubat 2013 tarihinde eklenmiş ve 3.317 kişi tarafından ziyaret edilmiş.
Firma Harita Bilgisi
Eklenmemiş
İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
Mederyok
22 Temmuz 2014 - 23:49

Ercument diyor ki:Merhabalar,Whmcs Garanti 3D Secure yi ben de denedim Başarılı diye log dfcşfcp whmcs de gf6zfckse de sorun şu saedce 3D Doğrulamayı gee7tiğini onaylıyor. f6demenin alındığını değil. Bankanın Pos ekranına bakınca da gf6rfclfcyor.Nitekim log sonue7larına baktığımda ve banka ile paylaştığımda f6demenin alınamadığını ama 3D Secure doğrulamayı gee7tiğini anladık.Df6nen sonucun response >> Approved olması durumunda f6demeninde alındığını sf6ylediler.MD Status sonucu saedce kart 3D Secure Doğrulamadan gee7ti demektir f6deme alındı değil.

İlgili Terimler :